Holktips

Det finns många sätt att hjälpa hålhäckande fåglar under häckningsperioden, bland annat genom att sätta upp holkar och lägga ut bomaterial.

Innan man sätter igång att snickra en holk, bör man ha bestämt sig för vilken fågelart man vill ha som hyresgäst. Ingångshålets diameter och de invändiga måtten i holken avgör vilken art som flyttar in. Nedan i tabellen kan du se vilka arter som föredrar vad:

Måttabell för fågelholkar

Ingångshål

Invändigt djup

Innermått

Djup under ingångshålet

Mesholk: talgoxe, blåmes, entita, talltita, svartvit flugsnappare, rödstjärt
3 cm
20 cm
12 cm
15 cm
Starholk: stare, sparvuggla, göktyta, gråsparv, pilfink
5 cm
35 cm
13 cm
25 cm
Kajholk: kaja, skogsduva, pärluggla
6 cm
42 cm
17 cm
30 cm
Knipholk: knipa, storskrake, kattuggla
14 cm
80 cm
25 cm
50 cm

 

Bomaterial

Hundpäls fungerar utmärkt som bomaterial. Har ni en långhårig hund, ta och borsta den utomhus på vårkanten så kommer pälsen väl till användning. Även övrig päls såsom älg är populärt som bomaterial. Har ni ingen hund kan man ta en bit skinn från en älg efter höstens älgjakt och hänga upp det i ett träd, den kommer fåglarna garanterat att försyna sig av.

Placering

Fågelholkens placering över marken har inte så stor betydelse om de ska mottas av fåglar eller ej, men placera den på ett sånt sätt att den är svåråtkomlig för boplundrare och nyfikna besökare. Vidare ska man undvika att placera holken där den utsätts för gassande sol eller hård vind.

Om ingången hamnar mot norr, söder, öster eller väster, spelar mindre roll, bara läget är skyddat.

Avstånd mellan fågelholkar av samma typ:
I trädgården                        25 meter
I skogen                             50 meter
I skogen (uggleholkar)     >1 km

Holkvård

De flesta hålhäckande fåglar drar in mycket bomaterial i holken innan häckningssäsongen. Det är inte nödvändigt att rensa holken såvida den inte är överfull eller innehåller exkrementer eller annat som kan hysa ohyra. Men, har du möjlighet att rensa den, gör det efter att häckningen är över.

För att öka chanserna att få en helt ny holk bebodd kan man gnida in den med jord och mossa, då blir den mindre iögonfallande.

Senast uppdaterad den 04 feb 2013