Älgobsutbildning

Till samtliga Jaktområdesadministratörer och Jaktlagsrapportörer

Älgjakten är snart här och vi vill därmed påminna Er om att rapportera älgobs och avskjutning så snart som möjligt under jakten, detta för att få ett underlag för förvaltningen av vår älgstam så tidigt som möjligt.

I vårt arbete att ständigt förbättra oss och höja kvalitén på den älgobs vi samlar in så finner du en presentation med några informativa bilder via bildspelet nedan.

Vi ber er därför att ta några minuter och friska upp minnet om hur vi vill samla in älgobs, för att alla ska göra så lika som möjligt.

Som vanligt överförs anmälan om fälld älg automatiskt från viltdata till Länsstyrelsen. Anmälan om fälld älg skall vara Länsstyrelsen tillhanda inom 14 dagar. Ett älgskötselområde kan ha beslutat om ännu snabbare rapportering för att hinna med administrationen kring fällda älgar.

Med önskan om en trevlig jakt!

Vi som jobbar med viltövervakning inom region norr:

Björn Sundgren, Norrbotten
Niklas Lundberg, Norrbotten
Hans Eliasson, Västerbotten
Christer Zakrisson, Västerbotten
Magnus Hansson, Mitt Norrland

 

Senast uppdaterad den 03 sep 2015