Skyttesimulator

Det finns nio simulatorer av märket Simtarget i länet. De bokas via kretsarnas kontaktpersoner.
Kustkretsarna Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Bjurholm och Bygdeå har en simulator gemensamt.

Kontaktpersoner:

Senast uppdaterad den 22 apr