Mårdhund

Mårdhunden är en främmande art i Sverige och kan orsaka stor skada på bland annat fågelliv.
Mårdhundsprojektet är ett samarbetsprojekt mellan Sverige, Finland, Danmark och Norge med EU:s finansieringsprogram för miljöprojekt, LIFE+, som huvudfinansiär. Naturvårdsverket tillsammans med Direktoratet för Naturforvaltning i Norge är medfinansiärer tillsammans med aktörer. 

För mer information se här

______________________________________________________________________________________

För anmälan av mårdhundsobservationer i Västerbottens län, ring vår tipstelefon 0703/399326. 

Senast uppdaterad den 29 nov 2022