Reklamation

Du måste själv agera när du tar emot ditt gods.

Kontrollera godsets och förpackningens tillstånd när det lämnas ut till dig. Räkna igenom kvantiteten så att den stämmer överens med uppgifterna i fraktsedeln.

Om godset är skadat när vi lämnar ut det
Ta emot godset, men kvittera aldrig fraktsedeln utan att först göra en anmärkning på kvittensdelen. Anmärkningen behöver inte vara detaljerad, men den är nödvändig för att skadan ska kunna regleras.
Det som uppnås med anmärkningen är att du styrker att skadan inträffat när vi haft hand om godset. Vi får samtidigt möjlighet att spåra orsaken och vidta åtgärder så att den inte upprepas. Du ska också försöka begränsa skadan när detta är möjligt.
Om skadan kunnat upptäckas först vid uppackning (dold av emballage) måste du anmäla skadan till oss inom sju (7) arbetsdagar efter mottagandet för att den ska kunna tas upp till behandling.
Många gånger vill vi besiktiga skadan. Därför får du inte returnera, sälja eller reparera det skadade godset utan att först ha kontaktat oss. Ta därför snarast kontakt med vår skadeavdelning. När du gjort det skickar vi dig en skadeblankett som du ska fylla i och returnera till oss.
För reklamation som gäller vår division Air & Ocean, gäller det att du kontaktar den avdelning som ombesörjt din transport.

Saknas gods gör du så här
Gör anmärkning på fraktsedeln innan du kvitterar godset. Kontakta vårt närmaste kontor. Vi gör då en eftersökning på våra terminaler och hos transportörerna.
Om vi inte lyckas finna det saknade godset inom 30 dagar (utrikes 60 dagar) har du rätt att anse det som förlorat.

Skadereglering
Det är alltid du som kund som ska framställa ersättnigskrav och styrka kravets storlek. Detta innebär att du normalt ska prestera följande handlingar till oss:

  • Skadeanmälan med tydlig skadebeskrivning och gärna foton.
  • Fraktsedelsnummer.
  • Handelsfaktura mellan säljare och köpare, eller annan handling som visar värdet på godset.
  • Reparationsfaktura, alternativt faktura för ersättningsleverans eller reservdelsfaktura.
  • Eventuellt övriga handlingar som du anser har betydelse för att skadan blir korrekt reglerad.

Källa: www.schenker.se

Senast uppdaterad den 14 mars 2018